Detaljinformation om Kurkson, Sven-Gunnar  (S)

Hemadress:
Plåtslagarvägen 24
146 36  TULLINGE
Telefon mobil: 0740-137205
E-post 1: kurkson@glocalnet.net
Valkrets: Ej angiven