Detaljinformation om Sjöström, Jens  (S)

Hemadress:
Häggvägen 11
146 52  TULLINGE
Telefon bostad: 778 34 47
Telefon mobil: 0708 861101
E-post 1: jens.sjostrom@politik.sll.se
Valkrets: Ej angiven