Detaljinformation om Garneij, Rolf  (S)

Hemadress:
Kvällsvägen 8, 3 tr
146 31  TULLINGE
Telefon bostad: 7785151
Telefon mobil: 0705-317754
E-post 1: rolf.garneij@bredband.net
Valkrets: Ej angiven