Detaljinformation om Humalisto, Sirpa  (L)

Hemadress:
Storskiftesvägen 73
145 60  NORSBORG
Telefon mobil: 070-8682478
E-post 1: sirpahumalisto@hotmail.com
Valkrets: Ej angiven