Detaljinformation om Ginman, Tobias  (S)

Hemadress:
Kästadalsvägen 146
146 50  TULLINGE
Telefon bostad: 7921852
Telefon mobil: 073-9962785
E-post 1: tobiasginman@hotmail.com
Valkrets: Ej angiven