Detaljinformation om Nakamura Lindholm, Karin  (TUP)

Hemadress:
Örnbergsvägen 66
146 40  TULLINGE
Telefon bostad: 08-6072126
Telefon mobil: 070-2065184; 0735-414268
E-post 1: karinnaka@hotmail.com
Valkrets: Ej angiven