Detaljinformation om Majby, Birgitta  (S)

Hemadress:
Månskensvägen 64
146 46  TULLINGE
Telefon mobil: 073-9495595
E-post 1: birgitta@majby.se
Valkrets: Ej angiven