Botkyrka Södra Porten Holding AB

Intill 2019 års stämma

Mandatperiod 2015-12-18 - 2019-06-30

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga