Södertörns Fjärrvärme AB fr o m årsstämman 2019

Intiill 2023 års stämma

Mandatperiod 2019-04-24 - 2023-06-30

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga