Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning


Mandatperiod 2019-02-19 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga