Botkyrka Södra Porten AB fr o m årsstämman 2019

intill 2023 års årsstämma

Mandatperiod 2019-07-01 - 2023-06-30

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga