Detaljinformation om Holmqvist, Margareta  (S)

Hemadress:
Römossevägen 13, 3 tr
146 31  TULLINGE
Telefon bostad: 53176306
Telefon mobil: 070-6541113
E-post 1: margarethaholmqvist@bredband.net
Valkrets: Ej angiven