Detaljinformation om Strömqvist, Inga-Lill  (S)

Hemadress:
Nibblevägen 6, 3 tr
146 30  TULLINGE
Telefon bostad: 7782274
Telefon mobil: 0731-836348
E-post 1: ingalill.stromqvist@bredband.net
Valkrets: Ej angiven