Detaljinformation om Yanekian, Ara  (KD)

Hemadress:
Skarpbrunnavägen 61
145 64  NORSBORG
Telefon mobil: 070-5781452
E-post 1: drtadi@hotmail.com
Valkrets: Ej angiven