Detaljinformation om Lekander, Niklas  (SD)

Hemadress:
Gårdsvägen 13
146 40  TULLINGE
Telefon mobil: 0707-663021
E-post 1: niklas.lekander@sd.se
Valkrets: Ej angiven