Detaljinformation om Börjel, Per  (TUP)

Hemadress:
Bernströmsvägen 30
146 38  TULLINGE
E-post 1: per.borjel@tullingepartiet.se
Valkrets: Ej angiven