Detaljinformation om Aydin, Yusuf  (KD)

Hemadress:
Lavendelvägen 70
145 74  NORSBORG
Telefon mobil: 070-4032124
E-post 1: yusuf.aydin@kristdemokraterna.se
Valkrets: Ej angiven