Detaljinformation om El Khoury, Aram  (KD)

Hemadress:
Tomtbergavägen 261
145 75  NORSBORG
Telefon mobil: 070-2775112
E-post 1: aram.el.khoury@kristdemokraterna.se
E-post 2: aram_norsborg@msn.com
Valkrets: Ej angiven