Upplev Botkyrka AB fr o m årsstämman 2019

Intill 2023 års stämma

Mandatperiod 2019-04-30 - 2023-06-30

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga