Botkyrka Stadsnät AB fr o m årsstämman 2019

intill 2023 års årsstämma

Mandatperiod 2019-04-11 - 2023-06-30

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga